Deurenfabrikant Van Vuuren te Grou

“Het Smart Industry Assessment van Ynbusiness gaf ons niet alleen inzicht maar ook bevestiging en handvaten voor slimme vervolgstappen.” 

Dennis Gijsman, directeur bij Van Vuuren Grou: “Ik zie verschillende uitdagingen waar de bouwsector op dit moment mee worstelt. Hoe kun je sneller en kosteneffectief produceren, hoe verstevig je je concurrentiepositie en hoe werk je tegelijkertijd aan verduurzaming? Vraagstukken die menig ondernemer niet alleen het hoofd kan bieden.” Tabe Bruinsma, specialist Agro en Industrie bij Ynbusiness, werkt met veel bedrijven in de maakindustrie en procesindustrie samen en herkent deze uitdagingen.

Tabe: “De meeste bedrijven waar wij mee samenwerken hebben de ambitie om processen in meerdere bedrijfscompetenties te verbeteren, veranderen of moderner te maken. Wij helpen graag om hierin stappen te maken. Dat doen we door kritisch gesprekspartner te zijn op alle vlakken waar je als ondernemer mee te maken kan krijgen zoals groeiambitie, overleven en duurzaamheid. Ook verbinden we hen met ondernemers en/of experts uit ons brede netwerk.” Binnenkort start de Smart Industry-tafel Bouw, waarin Ynbusiness bedrijven uit de sector met elkaar verbindt op digitalisering en meeneemt hoe een dergelijke strategie te vertalen naar realisatie.

Van Vuuren en Steinfort Glas zijn bedrijven die hierin voorop lopen. Directeuren Dennis Gijsman en Gerlof Reijneker werken dan ook graag mee aan de Smart Industry-tafel Bouw. In een ontspannen gesprek lichtten zij een tipje van de sluier op hoe het veranderingstraject er voor beide bedrijven uitzag en hoe zij dit hebben aangestuurd.

Waar sta jij over 3 jaar?

In 2017 stond deurenfabrikant Van Vuuren in de finale van de Verkiezing Friese Onderneming. Het bedrijf kwam een flinke crisis te boven en werkte zich weer op tot een gezond bedrijf. Dit maakte dat de organisatie finalist werd in 2017. ‘Waar staat Van Vuuren over drie jaar?’. Deze vraag van de jury zette Van Vuuren opnieuw in beweging.

Dennis: ”Op een schaal van één tot vijf schat ik in dat wij destijds een drie waren ten opzichte van andere MKB-bedrijven. Niks mis mee, maar door die vraag realiseerde ik me dat ik meer wilde en dat we meer kónden met dit bedrijf. We fabriceerden al 30 jaar deuren op dezelfde manier. We kozen voor een nieuwe strategie om die traditie te doorbreken. Dankzij de stabiele winsten konden we een grote digitaliseringsstap en robotisering in ons machinepark maken. In de inzichten van het Smart Industry Assessment van Ynbusiness, vonden we bevestiging dat we op bepaalde gebieden de volgende stap naar niveau 4 inmiddels hadden gezet. Ook werd duidelijk inzichtelijk waar we per afdeling nog op moesten investeren. Dat gaf handvaten aan de managers.”

Ook Gerlof Reijneker, directeur Steinfort Glas, heeft met Steinfort het assessment doorlopen. “Op diverse vlakken hebben we een peilstok in de organisatie gestoken om in kaart te brengen waar we stonden met Steinfort Glas. Zo hadden we een helder vertrekpunt voor verdere optimalisaties; zowel in het voordeel van onze organisatie, collega’s als opdrachtgevers. Doordat Tabe echt een brug slaat tussen Friese bedrijven haken steeds meer bedrijven aan bij Ynbusiness. Mooi om steeds meer van elkaar te leren en super voor onze provincie als je het mij vraagt.” aldus Gerlof Reijneker.

Gerlof en Dennis zochten elkaar voor de assessments ook al met regelmaat op om te sparren. Gerlof: “Het is onze gezamenlijke uitdaging om digitalisering in de hele keten steeds verder te brengen. De markt is nog veelal traditioneel. Onze continue optimalisatie op het gebied van digitalisering leeft dan ook op ‘gespannen voet’ met de traditionele, arbeidsintensieve manier waarop aankooporders van het gros van de aannemers en bouwbedrijven bij ons binnenkomen. Integratie in de keten is ook het antwoord op de klantwens. Klanten stellen hoge kwaliteitseisen aan producten, verwachten een snelle en flexibele productie en vragen om hoge leverbetrouwbaarheid. We onderscheiden ons door ver in de supply chain door te dringen. We doen er alles aan om aan te leveren waar en wanneer opdrachtgevers onze producten nodig hebben. Daar hebben we onze strategie op afgestemd en (digitale) processen op ingericht.” Dennis vult aan: “We hebben gelijkenissen in bedrijf, markt en aanpak. Beide leiden we productiebedrijven die bewegen van traditioneel naar supply chain denken. We leveren veel maatwerk, op korte termijn en door elkaar. In wat we doen en hoe we dat realiseren, zijn we vooruitstrevend in de bouwsector.” De herkenning van elkaars DNA, voor de muziek uit willen lopen, maakt dat Dennis en Gerlof van elkaar willen en durven leren en aan kunnen vullen.

Van Vuuren 2

Smart Industry-tafel Bouw

Ynbusiness zag er heil in om die leerkring groter te maken. Tabe Bruinsma ”Ik wens meer ondernemers de verbinding toe die Dennis Gijsman en Gerlof Reijneker op dergelijke vraagstukken met elkaar hebben. Zo kan men van elkaar leren en ook leren versnellen. Datzelfde geldt voor het middenmanagement zoals operations managers. Zij moeten ten slotte een groot deel van de strategie vertalen naar de praktijk van alledag. De behoefte om te sparren hoe je van de huidige situatie naar je ambitieniveau groeit in de praktijk van alledag, is groot, hebben we in het veld gemerkt. Daarom organiseren wij de Smart Industry-tafel Bouw.” aldus Tabe Bruinsma.

Dennis en Gerlof delen tijdens deze bijeenkomst hun ervaringen met geïnteresseerden. In deze Ondernemend Friesland geven we alvast een sneak preview hoe zij groei van hun organisaties hebben aangepakt.

Realiseer een ‘one piece flow’ in 2 werkdagen

Met zo’n 100 medewerkers maakt en levert deurenfabrikant Van Vuuren binnendeuren aan opdrachtgevers in heel West-Europa. En wie denkt dat deuren eentonig zijn, heeft het mis. Dennis Gijsman, directeur bij Van Vuuren: “Als we de kleuren buiten beschouwing laten, hebben we wel vijfhonderd varianten die ieders een andere nadruk kennen zoals oa brandveiligheid, duurzaamheid en geluidswering. Maar wij zitten aan het einde van een bouwproject, als tijd en geld nagenoeg op zijn gegaan. Zonder brandwerende deur kan het echter niet opgeleverd worden.” Hoge druk en weinig tijd dus. Voorheen stond het machinerendement centraal, tegenwoordig procesrendement. De productie van een klantorder kon zo een doorlooptijd hebben van wel vier weken. Dennis: “Wij hebben gekeken naar onze concurrentiepositie en ervoor gekozen om onderscheidend vermogen te creëren in ‘one piece flow’ oftewel capaciteit onafhankelijk van variatie. We willen een klantorder binnen twee werkdagen produceren. Daarop hebben we op elke afdeling, van verkoop tot expeditie en alle ondersteunende afdelingen, verbeteringen ingezet. Ook hebben we geïnvesteerd in een grote gerobotiseerde productiestraat. Voor ons was die productiestraat niet een doel op zich om te willen digitaliseren, maar een investering die bij droeg aan het doel om een hogere productiviteit te realiseren en het hogere doel om aan de klantvraag van nu en de toekomst te kunnen voldoen.” Dankzij deze koers is de omzet in de afgelopen vijf jaar verdrievoudigd. Een hele prestatie, die ze niet alleen hebben bereikt door te investeren in machines, maar vooral door een cultuur van dagelijks verbeteren te implementeren.

Wêrom moat it feroarje?

Want veranderen vraagt ook om investeren in mensen. Dennis: ”Om iedereen mee te krijgen in de nieuwe koers, moesten we het grotere doel verbinden aan de persoonlijke behoefte van onze collega’s. In ons geval, met onzekere tijden achter ons, waren de mensen vooral op zoek naar baanzekerheid. Die behoefte koppelden we aan de strategie: ‘Als we X met elkaar kunnen realiseren, dan is de overlevingskans van het bedrijf het grootst’.” Ook Gerlof heeft oog voor het individu. Gerlof: “Probeer je in te leven wat de impact is op de persoon zelf. Ik ben vaak op de werkvloer te vinden, waar ik collega’s vertel waar we als bedrijf mee bezig zijn. Maar ik haal ook op wat het met onze collega’s en hun werk doet. En deel succes met elkaar, hou het niet voor jezelf. Dat zit hem als je het mij vraagt niet alleen in baanzekerheid of verhoging van salaris. Het zit bijvoorbeeld ook in het investeren in een kwalitatief goede tilhulp van Dotec uit Joure, of in het weggeven van een paar goede werkschoenen.” Mooie voorbeelden passeren de revue, als ook Dennis op stoom komt over de betrokkenheid van en bij zijn team. “Vier je successen met regelmaat en in kleine stapjes. De stip op de horizon was bijvoorbeeld om offertes binnen 2 werkdagen te versturen. Maar toen we van 7 op 5 werkdagen zaten, ging de bar in de kantine open. Zo houden we met elkaar de lange(re) rit naar het einddoel met enthousiasme vol.”

Gerlof: “Graag werk ik mee aan de Smart Industry-tafel Bouw omdat het goed is voor de industrie van onze provincie maar ook omdat ik graag meewerk aan het behouden (en aantrekken) van goede krachten voor onze industrie. Ik zie wel eens ondernemers die de 2e of 3e generatie zijn in een bedrijf. Zij hebben dan te maken met een ploeg mensen die al zo lang bij een bedrijf werkt, dat ze vast zitten in een patroon. ‘It gie altyd goed sa. Wêrom moat it feroarje?’ Juist met die mensen ga ik 16 januari graag in gesprek tijdens de Smart Industry-tafel Bouw. Om te delen hoe je kunt werken van overleven naar groei en optimalisatie. Maar ook hoe je collega’s daar, stap voor stap en op een praktische manier, in mee kunt nemen en bij kunt betrekken.”

Tabe Bruinsma

Sectorspecialist Agri & Industrie

Heeft u een specifieke vraag?

Vraag het vrijblijvend aan een sectorspecialist!

Meer sterke staaltjes

Gerelateerde staaltjes

Onze specialisten staan klaar voor u

Menu

Social