Steinfort Glas

“Ynbusiness vroeg ons op het juiste moment deel te nemen aan een Smart Industry Assesment.”

Aldus de tip van Gerlof Reijneker, directeur Steinfort Glas. Tabe Bruinsma, specialist Agri & Industrie bij Ynbusiness, vroeg hem op het juiste moment of hij wilde deelnemen aan een Smart Industry Assessment.

Een jaar of 4 geleden kwam Gerlof Reijneker in contact met Dennis Carton, programmamanager van Ynbusiness. Gerlof: “Voor Steinfort zocht ik meer aansluiting bij de Friese en noordelijke netwerken, zo kwam ik bij Ynbusiness . Dennis Carton: “Gerlof is ook een van onze sparringpartners. Mede zijn inzichten hebben geleid tot ons initiatief om een netwerk te starten voor bedrijfsleiders van Friese maakbedrijven. Ook delen we de mening dat Friesland een succesvollere brug kan slaan tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Gerlof: “Idealiter werken we als bedrijfsleven en het onderwijs samen met een intermediair die beide doelgroepen kent, talen spreekt en belangen begrijpt. Alleen dan komen we echt verder.”

Steinfort is expert in het bewerken van vlakglas en levert toonaangevende en inspirerende glasoplossingen aan de zakelijke en particuliere markt. Gehard, verlicht en interactief glas, geëmailleerd of keramisch geprint glas; bijna alles is verkrijgbaar in diverse maten en kleuren. Steinfort werkt met een modern en geavanceerd machinepark. Het is een echt maakbedrijf dat continu investeert in verdergaande digitalisering en efficiency.

Belangrijke bijdrage van jongeren

De maakindustrie heeft een aantal uitdagingen, waarvan vergrijzing en een tekort aan nieuw talent er twee zijn. Reijneker: ”Het kan geen verrassing zijn dat ook wij lastig nieuwe collega’s kunnen vinden. We zetten daarom in op langdurige inzet van onze mensen en zoeken verbinding met de jeugd. Jongeren kunnen namelijk een grote bijdrage leveren aan het oplossen van vraagstukken die in het bedrijfsleven spelen. Daar ben ik van overtuigd. Ook hier zou een intermediair tussen het bedrijfsleven en het onderwijs van grote waarde zijn. Naast stages en afstudeerprojecten waar de focus van de student, en het onderwijs, vaak ligt op het behalen van punten en afronden van een studie is er nog zoveel meer. Zo kan een student die één dag in de week vrij van school is van waarde zijn voor een organisatie en aan de eigen ontwikkeling werken. Met de juiste begeleiding en coaching door de intermediair leert een student zo al in een vroeg stadium hoe te bewegen binnen het bedrijfsleven.

Smart girls

Slechts 14 procent van de technische professionals in Nederland is vrouw. Dat komt volgens onderzoek door genderstereotiepe invloeden, een beperkt beeld van technische opleidingen en beroepen, te weinig zelfvertrouwen in exacte vakken en het ontbreken van rolmodellen. Bij Steinfort zijn er wel degelijk vrouwelijke rolmodellen. Gerlof: “Ik hoor je denken: ‘op kantoor zeker’. Dat klopt, maar we hebben ook dames als planner, operations manager, proces engineer en productiemedewerker werken. Vandaar dat we ook dit jaar weer graag meewerkten aan Girl’s Day 2022. Een dag waarop we meiden van de middelbare school kennis laten maken met bèta, techniek en IT. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen om ze enthousiast te maken voor de mogelijkheden binnen ons vak.”

Vasthouden

Beginnen bij de jeugd dus. En goede medewerkers wil je aan je organisatie binden. Zoals bijvoorbeeld een Japanse jongen die geen permanente werkstatus leek te krijgen in Nederland. Hij werkte al een poosje, met veel plezier en naar grote tevredenheid, bij Steinfort. Het zag er naar uit dat Steinfort hem moest laten gaan. Gerlof deelde het verhaal met Dennis Carton, die het binnen Ynbusiness aankaartte. Het netwerk van Jojanneke Gootzen bood uitkomst. Zij verbond Steinfort en de jongeman met het International Welcome Centre North (IWCN); een one-stop-shop voor internationale mensen die wonen in Groningen, Friesland en Drenthe. IWCN heeft de situatie onderzocht en een oplossing geadviseerd, waardoor de medewerker kon blijven werken bij Steinfort Glas.

Steinfort Dennis

Digitaliseren in glas

Steinfort is continu op zoek naar verbeteringen in het proces. Altijd op zoek naar het behalen van winst in tijd, bemensing, efficiency en snelheid. Maar ook naar gemak. Zo kunnen consumenten middels de GLAZZ webshop vanaf de bank hun nieuwe keuken achterwand samenstellen en bestellen of een douchescherm of bijvoorbeeld glazen tafelblad. Ook werkt Steinfort met bouwer BAM middels scan-to-factory. Reijneker: “Met een mobiele telefoon worden sanitaire ruimtes van bestaande woningen gescand. Met de 3D scan zetten we de order voor glazen wandafwerking eenvoudig in ons productiesysteem. Zo schieten we de order onze fabriek in waar een groot deel van onze productiestraten digitaal wordt aangestuurd. Op deze wijze realiseren we exacte maatvoering, verkleinen we de kans op fouten en versnellen we het proces.

Smart Industry vraagt andere aansturing

De overgang naar Smart Industry verliep niet altijd vlekkeloos. Reijneker: “Ik merkte op de werkvloer en aan de output dat het niet altijd lekker ging. Door de vlucht die onze ontwikkelingen namen hebben we te weinig oog gehad voor het effect op onze mensen. Vernieuwen kun je niet forceren en digitaliseren vraagt ook om aandacht voor de mensen. Ik had het gevoel dat als we niks deden, onze meest ervaren mensen uitgeblust zouden raken of weg zouden gaan. Op de uitnodiging van Tabe Bruinsma om mee te doen aan het Smart Industry Assessment hebben we positief gereageerd. Altijd goed om in een andere setting naar je eigen organisatie te kijken.”

Gezamenlijke agenda

Tabe en collega Carl Schultz gingen gestructureerd aan de slag . Er werd inzicht verkregen over de huidige situatie en gespard over de ambities van het bedrijf. Bruinsma: ”Bij Steinfort gingen we met mensen met verschillende functies binnen de organisatie in gesprek. Zij waren recent aangewezen om samen een team te formeren rondom veranderingen in de organisatie. Mooi om tijdens de discussies te ontdekken dat ze samen wilden groeien. Ze hebben met elkaar de lat hoog gelegd.”

Gerlof Reijneker: “Het assessment hielp om een gezamenlijke agenda te creëren. Op scrum-achtige wijze zijn we vervolgens te werk gegaan. Zo hebben we onder andere het aansturingsproces van de machinelijn vereenvoudigd, zodat onze mensen nog efficiënter kunnen werken.” Ook hebben een paar mensen uit het team kosteloos deel genomen aan de Masterclass Operations Control van Smart Industry Hub Noord. In een kleine groep, met andere bedrijven en kennispartners, bespraken ze onder andere hoe je beter grip kunt krijgen op de operatie, wat Artificial Intelligence hierin kan betekenen en hoe je om gaat met voorraden.

Contact met Ynbusiness

Wilt u sparren met een onafhankelijk specialist die u een kritische spiegel voorhoudt en/of stof tot nadenken geeft? Of wilt u meer weten over het Smart Industry Assessment? Neem dan contact op met één van onze specialisten. In een (kosteloos) gesprek zetten zij u niet alleen aan het denken, maar ook in beweging.

Contactgegevens Ynbusiness:
(058) 7600500
info@ynbusiness.nl
Turfmarkt 11 te Leeuwarden

Steinfort Tabe

Tabe Bruinsma

Sectorspecialist Agri & Industrie

Heeft u een specifieke vraag?

Vraag het vrijblijvend aan een sectorspecialist!

Meer sterke staaltjes

Gerelateerde staaltjes

Onze specialisten staan klaar voor u

Menu

Social