Kampeerboerderij Harmsdobbe

“Welke toekomst is er weggelegd voor onze kampeerboerderij? Ons bedrijf is sterk verouderd en we zijn op zoek naar toekomstbestendige ideeën.”

Welke toekomst is er weggelegd voor onze kampeerboerderij? Dat was de vraag die bij Marjolein & Simon Jolmers op tafel lag. Zij zijn de nieuwe eigenaren van de Harmsdobbe in Bakkeveen, sinds de jaren 50 een kampeerboerderij met verschillende groepsaccommodaties. Het bedrijf is sterk verouderd en ze waren op zoek naar ideeën om het bedrijf toekomstbestendig te maken.

De vorige eigenaren hebben tijdens de laatste jaren van hun ondernemerschap niet meer geïnvesteerd, waardoor het voor hen nu van groot belang is om te gaan investeren en ontwikkelen. Het dak moest vernieuwd worden en het pand bleek hen telkens weer voor nieuwe technische uitdagingen te stellen. Maar dat vroeg om een forse investering die met de huidige tarieven voor groepen passend bij de kwaliteit van de accommodatie niet terug te verdienen is. Simon: ”Schoolreisjes en voetbaltrainingskampen, alles vond zijn weg naar ons. Er ligt een schat aan jeugdherinneringen van vele Friezen op deze plek. Maar die partijen kunnen we niet zonder meer een tariefsverhoging dragen. Door de urgentie van de investering verkenden we noodgedwongen een ander soort gasten. En dat zette alle deuren open naar nieuwe mogelijkheden.” Marjolein vult Simon enthousiast aan: ”We hebben een prachtig bos tegen ons terrein aanliggen en genoeg ruimte op de locatie. Ideaal voor gezinnen, families en natuurgenieters om samen herinneringen te maken.”

Harmsdobbe Marjan

Ideeën trechteren naar businessplan voor vernieuwing

Al voordat ze het officieel gekocht hadden, zat Marjan Soepboer (Sectorspecialist Recreatie & Toerisme bij Ynbusiness) aan tafel. In het begin schoot het concept namelijk alle kanten op. Ze konden wel hulp gebruiken om hun ideeën te trechteren naar een businessplan voor vernieuwing. Marjan Soepboer bracht een netwerk in deze branche mee, dat Simon en Marjolein niet hadden. Marjolein: “Wat Ynbusiness voor ons heeft betekend? Door Marjan hebben we veel kansen gekregen waar we het bestaan niet van wisten en heeft ons met veel mensen in contact gebracht. Zonder haar en haar collega’s had het ons ook meer tijd en geld gekost om ergens door heen te breken.”

Het begon met een CIRCO Circular Business Design Track Toeristisch-Recreatieve sector, georganiseerd door Ynbusiness/TAF, TCF, Circulair Friesland en CIRCO. Tijdens de track verkennen de ondernemers duurzame circulaire ontwerpstrategieën en businessmodellen voor onder andere het bouwen van chalets en sanitair units of de inrichting van groepsaccommodaties. Dit inspireerde Simon en Marjolein om anders naar de mogelijkheden van hun terrein te kijken.

Vitale Logies en Recreatie Expert Team

Vervolgens introduceerde Marjan hen bij Tonique Hollander. Tonique is projectleider Vitale Logiesaccommodaties. Dit programma is vorig jaar oktober gestart en heeft als doel om logiesaccommodaties in Fryslân nog beter toe te rusten op de toekomst. Om dat te bereiken moet ingezet worden op vernieuwing van bestaande onderkomens en het slim ontwikkelen van nieuwe – bij Fryslân – passende verblijven.

Tonique hielp eerst met het aanscherpen van hun vraagstelling, waarna ze hen aan een Recreatie Expert Team koppelde. Zij helpen enthousiaste ondernemers met groei-ambities om van een goed idee een geweldig plan te maken. Dit leidde voor de Harmsdobbe tot een advies en een visualisatie waarin veel van de ideeën samen kwamen tot één geheel. Deze praatplaat nemen zij nu naar elk gesprek mee dat ze over hun toekomstplannen hebben.

Harmsdobbe Tonique

Nog veel stappen te gaan

Maar daarmee zijn ze er nog niet. Marjolein: “Het bestemmingsplan en het gesprek er over met de gemeente is complex. We zitten in de situatie dat we in onze plannen meer logeerobjecten hebben opgenomen dan de vergunning voorziet. Daarnaast hebben we hier te maken met weidevogelbescherming en liggen we in een stikstofgebied.” Maar ook hier helpen Tonique en Marjan hun bij, zoals blijkt aan het gesprek dat aan de keukentafel verder gaat alsof er geen interview plaatsvindt. Tonique doet een oproep om goede begeleiding in te schakelen, iets dat voor meer ondernemers geldt: ”Een ingrijpend verandertraject zoals deze kent vele stappen. Een van de lastigste is, als je een goed plan hebt dat niet direct in één keer te realiseren lijkt, om te bepalen wat er echt in moét. Het inschakelen van een procesbegeleider is geen overbodige luxe, maar een goede investering.” Iets waar Arjen Schol (Themaspecialist Financiering bij Ynbusiness) hen de week ervoor mee heeft geholpen door te kijken welke regelingen hun hierbij financieel kunnen ondersteunen. Hij kent de weg naar een scala van subsidies en financieringsvormen die passend zijn voor elke ontwikkelingsfase.

“Als ik u alle lastige zaken uit handen kon nemen, wat zou u mij als eerste geven?”

Heeft u ook zo’n vraagstuk met een uitdaging? Of loopt u rond met een andere situatie waar u eens met een onafhankelijk iemand over wil sparren? Neem dan contact op met één van onze specialisten voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek.

Heeft u een specifieke vraag?

Vraag het vrijblijvend aan een sectorspecialist!

Meer sterke staaltjes

Gerelateerde staaltjes

Onze specialisten staan klaar voor u

Menu

Social